BEWARE BEACH BUSINESS

TEAMBUILDING TEAMCOACHING

Een basketbalteam met middelmatige spelers die goed met elkaar samenwerken, wint het van een team met individuele sterspelers. Waarom? Het geheel is meer dan de som der delen.

SHARE YOUR ACTIVITY

DISCOVER NEW FRIENDS

GET MORE ACTIVE

TEAMBUILDING PROGRAMMA’S

Beware Beach kent het geheim van een sterk team. En dat geheim delen wij graag met jou. Wil je echte teambuilding, dus niet alleen een gezellig uitje? Kies dan uit onze teambuildingsprogramma’s. We hebben twee varianten: de thema(mid)dagen en de teamcoaching.

BEWARE BEACH BUSINESS

THEMA (MID)DAGEN

Houd je teamleden betrokken, leer over beslissingen nemen en commitment, werk aan een gezamenlijk doel, train je manier van samenwerken en communicatie skills of creëer een veilige omgeving waarin mensen elkaar vertrouwen en hun mening durven geven. Kies één van de teambuilding thema’s, of vraag ons contact met je op te nemen voor het maken van een maatwerk event, en wij gaan met jouw team aan de slag.

Hoe gaan we te werk en waarom is ons programma zo uniek?
Learning by doing. Door te ervaren dat het werkt, onthoud je het en ga je het toepassen in je dagelijkse werk. De buitensport activiteiten op het strand zijn een fantastisch middel om de (communicatie)skills van het team te trainen. Je hebt dus een leuke dag, je leert, én je neemt waardevolle ervaringen mee naar huis.

BEWARE BEACH BUSINESS

TEAMCOACHING

Nog een stapje verder gaat de teamcoaching: hier heb je, na een intake gesprek, een teambuildingsdag helemaal op maat. Tevens kunnen we je succesrecepten bieden waardoor de teambuildingsdag een onderdeel wordt van een bredere aanpak of veranderplan in je organisatie. Succesrecepten die je helpen om als teamleider of manager ervoor te zorgen dat de beweging die met de teamdag in gang is gezet, geborgd wordt en nog meer rendement oplevert. En dat allemaal onder begeleiding van een ervaren teambuildingscoach.

De coach gaat met jullie het strand op én analyseert de interacties binnen het team, doet interventies en geeft feed forward. Hij laat de groep zelf tot inzichten komen, waardoor er draagvlak ontstaat om ook na deze teamdag verder te bouwen. De groep gaat weg met concrete afspraken die gelijk de volgende werkdag in praktijk kunnen worden gebracht.

BEWARE BEACH BUSINESS

PROGRAMMA’S TOEGESPITST OP DE ZAKELIJKE MARKT

DOELEN DIE BEREIKT WORDEN

EEN DAGJE UIT DAT JOUW TIJD EN GELD WAARD IS

BEWARE BEACH

LIFE IS BETTER AT THE BEACH